aynadan

Bugün, biz buna "Aynayı unut" diyoruz.

Wir sagen heute "Spiegelmagie" dazu.

Hipnotizma bir çeşit ayna oyunudur.

Hypnose ist wie ein Zerrspiegel.

Çabuk ol, su aynası kapanmadan acele et.

Beeile dich, bevor sich der Wasserspiegel schließt.

Ama ejderha, elinde aynadan bir kalkan olan salak bir adam görmüş.

Aber der Drache sah einen dummen Mann, der einen verspiegelten Schild hält.

Karşılığında ona iki diş aynası ve bir şişe balgam söktürücü verdim.

Ich gab ihm zwei Zahnspiegel und eine Flasche Hustensaft.

Cumaya kadar Ayna istasyonunda.

In der Spiegel-Station bis Freitag.

Ama bu ayna, sonuçta bir ayna ve içinde mutsuz bir adam görüyorum.

Aber dieser Spiegel ist ein Spiegel, und darin sehe ich einen unglücklichen Mann.

Özür dilerim, Maxim posterleri ve Harley aynaları benim zevkime uymuyor.

Tut mir leid, aber Maxim-Posters und Harley-Spiegel sind nicht mein Stil.

Seahawk'ın güvenlik sisteminin Donanma-Deniz Kuvvetleri internet sunucusunda aynası var.

Das Seahawk's Online-Sicherheitssystem hat einen Spiegelserver auf dem NMCI Server.

Ayna" on ikiden vurdu yine.

Der Mirror hat wieder zugeschlagen.