azı

Merhaba azıcık önsezili yerli.

Hallo, kaum denkfähiger Anwohner.

Bazıları Çok azı Tamir edilebilir.

Einige sehr wenige können repariert werden.

İnsanlar daha azı için asıldılar.

Leute werden für weniger gehängt!

Birazcık sahtekar.. Azıcık..

Ein bisschen hinterlistig.

Azıcık öküzgözü suyu.

Ein Klecks Yakauge.

Çok daha azı için çok daha fazla şey yapmışlığım var.

Nun, ich habe schon viel mehr für weit weniger gemacht.

Ben onun aşağı sol azı dişine dolgu yapıyorum.

Ich mache ihr eine Einlage im unteren linken Bikuspidat.

Sakin ol, azı dişim gevşeyecek.

Sachte, du lockerst meinen Zahn.

Tamam, biraz olabilir. Azıcık.

OK, vielleicht ein wenig.

Hadi ama, azıcık bir şampanyadan bir şey olmaz.

Ach, komm schon, ein bisschen Sekt macht doch nichts aus.