Turkish-German translations for az daha:

fast · beinahe · bald · other translations

az daha fast

Bayan Clayton az daha Clayton Uçurumu'nun dibini boyluyordu.

Fräulein Clayton wäre fast unten in der Clayton Schlucht gelandet.

Az daha masum bir kediyi öldürüyordum.

Ich hätte fast eine unschuldige Katze getötet!

Az daha bir donut parçası yüzünden boğuluyordum, yalnız başıma.

Ich erstickte fast an einem Donut Bissen, ganz alleine!

Click to see more example sentences
az daha beinahe

Az daha onu yumrukluyordum.

Ich hätte sie beinahe verdroschen.

Bana az daha kalp krizi geçirtecektin, Dan!

Du hast mir beinahe einen Herzinfarkt verpasst, Dan!

Az daha bizi de yakacakmış Shea.

Sie hat es uns beinahe versaut, Shea.

az daha bald

Az kaldı. Biraz daha.

Bald, nur noch ein wenig