Turkish-German translations for az kaldı:

fast · beinahe · other translations

az kaldı beinahe

Az kalsın beni öldürüyordu.

Du hast mich beinahe getötet!

Bir taşı yerinden oynattınız az kalsın onu öldürüyordunuz.

Sie lockerten einen Stein der sie beinahe tötete,

Evet, King Shark az kalsın Flash'ı yiyordu.

King Shark hat beinahe Flash verspeist.