Turkish-German translations for az kaldı:

fast · beinahe · other translations

az kaldı fast

Sen ve senin Snot-roketlerin az kalsın beni öldürtecekti!

Du und deine Rotzkanone hättet mich fast gekillt.

İntihar bombacısı, az kalsın Başkan Yardımcısı Walden'ı havaya uçuyordu.

Ein Selbstmordattentäter hätte fast Vizepräsident Walden in die Luft gesprengt.

Az kalsın unutuyordum Mario Lopez anma günü partisi veriyor.

Hätte ich fast vergessen. Mario Lopez hält eine Memorial-Day-Party.

Bugün az kalsın bir kızı öldürüyordu.

Sie hat heute fast ein Mädchen getötet.

Az kalsın öldürüyordu beni.

Sie hat mich fast getötet.

Az kalsın eritiyordum seni.

Ich hätte dich fast aufzerlöst.

O Kolombiyalılar seni az kalsın öldürüyordu.

Diese Kolumbianer haben dich fast umgebracht.

Az kalsın bir donut parçası yüzünden boğuluyordum.

Ich erstickte fast an einem Donut Bissen.

Az kalsın seni de öldürüyordu!

Er hat dich auch fast getötet.

Şu cadı Liv Az kalsın onu öldürüyordum.

Liv, die Hexe, ich habe sie fast umgebracht.