Turkish-German translations for az kaldı:

fast · beinahe · other translations

az kaldı

Bir saatimiz kaldı, belki daha az.

Wir haben eine Stunde, vielleicht weniger.

Henüz yok ama o noktaya gelmesine az kaldı.

Noch nichts, aber sie erreicht ihren Grenzbereich.

En azından hayatta kalacak.

Sie wird zumindest noch leben.

En azından özgür kalacağız.

Wenigstens sind wir dann frei.

En azından hiç kalıcı hasar oluşmadı.

Zumindest gab es keine bleibenden Schäden.

Geliyor. Çok az kaldı.

Er kommt, schon sehr bald.

En azından burada Kal-El ile aynı şartlardasın.

Zumindest hier bist du gleichauf mit Kal-El.

California'da seçimlerin başlamasına yedi saatten az kaldı.

Die Wahllokale öffnen in weniger als sieben Stunden.

Margot Al-Harazi'nin verdiği süreye bir saatten az kaldı.

Margot Al-Harazis Ultimatum läuft in weniger als einer Stunde ab.

Çok az hava kaldı.

Es gibt kaum noch Luft.