azaltıcı

Ön ve arkasında darbe azaltıcı malzeme kullanılmıştır.

Dämpfungselemente im Vorfußbereich sowie im Rückfußbereich.

Belirtiler nörotoksin, histamin, serotonin, enzim azaltıcı.

Spuren von Neurotoxinen, Histamin, Serotonin, Enzymhemmern.