Turkish-German translations for azaltmak:

reduzieren · verringern · abschwächen · dämpfen · mindern · verkleinern · other translations

azaltmak reduzieren

Göz yorgunluğunu azaltmak için parlaklık filtreli monitörler.

Monitore mit Schutzfiltern, um die Augenbelastung zu reduzieren.

Durağan kütleyi azaltmak için mi?

Um die Trägheitsmasse zu reduzieren?

Ama uçuş tasarımcılarının aklına riski azaltacak gözüpek bir plan geldi.

Aber die Flugingenieure hatten einen kühnen Einfall, der das Risiko reduzieren soll.

azaltmak verringern

Dar bölgeler Hydra'nın sayısal avantajını azaltır.

Die engen Räume verringern Hydras zahlenmäßigen Vorteil.

Enzimik temizleyiciler sinir taşıyıcı seviyelerini azaltabilir;

Enzymische Dekontaminatoren könnten das Niveau verringern.

azaltmak abschwächen

Karizmamı azaltmak için ufaktan aşağılamışsın beni.

Okay, etwas runtermachen, um den Schlag abzuschwächen.

azaltmak dämpfen

Duvarlar pembeye boyamak şiddeti azaltır.

Rosa Wände dämpfen Gewalttätigkeit?

azaltmak mindern

Hava saldırısından zarar görme riskini azaltır.

Das Risiko von Treffern in Luftangriffen mindern.

azaltmak verkleinern

Ama şimdi sadece ben varım. Personel sayısı azalıyor.

Jetzt bin ich es nur, also verkleinere ich, weißt du?