bölümüne

Bu durumda tanık tam burada olmalı. Yağlama bölümünün ve berbat kokan ziyaretçi defterinin yanında.

Und hier ist die Zeugin, direkt neben der Gleitmittel-Station und dem schrecklich müffelnden Gästebuch.

Eğer bu bölümü idare edeceksem, M'nin bütün sırlarını bilmeliyim.

Wenn ich die Abteilung übernehme, muss ich M's Geheimnisse kennen.

Çünkü Sarah Salvatore şu an Duke Üniversitesi'nde, sanat bölümünde okuyor.

Weil Sarah Salvatore auf die Duke Universität geht, wo sie Kunst studiert.

O, Matematik Bölümü'nde.

Er ist Mathematiker.

Terminator: The Sarah Connor Chronicles'da önceki bölümlerde

Zuvor bei Terminator The Sarah Connor Chronicles

Psikiyatri bölümünde bir hasta. East Grinstead'de ki Duke Of York Hastanesi.

Er ist Patient in einer Psychiatrischen Anstalt im Duke of Yord Krankenhaus, East Grinstead.

Savunma çizgisi şimdi Delta, Alfa ve Theta bölümlerine doğru uzuyor.

Die Feuerlinie ist jetzt zwischen Delta, Alpha, und Theta Sektor.

Her bölümde bir ya da iki gün duracaklar.

Sie werden einen Tag oder zwei mit jeder Abteilung.

La Wally", birinci bölüm

La Wally", erster Akt

How to get Away with Murder"ın önceki bölümünde

Zuvor bei "How to get Away with Murder