Turkish-German translations for böylece:

so · Ja · also · nun · somit · dabei · wodurch · dadurch · other translations

böylece also

Böylece Clarice Starling ve Hannibal Lecter birbirlerine yaklaştılar.

Also hatten Clarice Sterling und Hannibal Lecter ein freundschaftliches Verhältnis?

Böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim.

Also so etwas habe ich noch nie gesehen

Demek Ezra Fitz ile gerçek bir randevu, böyle bir şey.

So sieht also ein richtiges Date mit Ezra Fitz aus.

Böylece Zıpzıp Bey ilk kaplumbağa değiş tokuşunu tamamlamıştı.

Also, Mr. Hoppy hatte seinen ersten Schildkrötenaustausch vollbracht.

İğrenç, ama Ron böyle yaptı o yüzden başka şansım yok.

Ekelhaft, aber so hat es Ron getan. Also hatte ich keine Wahl.

O zaman hayatımın geri kalanını böyle mi geçireceğim?

Ich werde also den Rest meines Lebens so verbringen?

Bu böyle bir hikaye demek.

So eine Geschichte ist das also.

Öyleyse neden böyle yapıyorsun?

Also, warum machst du das?

O zaman bu da ne böyle?

Also, was ist das überhaupt?

Demek Alexander Pearce böyle görünüyor.

So sieht also Alexander Pearce aus?