Turkish-German translations for böylece:

so · Ja · also · nun · somit · dabei · wodurch · dadurch · other translations

böylece

Kim böyle küçük bir kızı öldürmek ister ki?

Wer sollte ein solch kleines Mädchen töten wollen?

Daha önce hiç böyle bir öfke görmemiştim.

Ich habe noch nie solche Wut gesehen.

Daha önce hiç böyle çiçek görmemiştim.

Ich habe noch nie solche Blumen gesehen.

Böyle bir gösteri gerçekten Oleg'in nüanslarının değerini arttırıyor.

Eine Vorführung wie diese, macht Olegs Nuancen wirklich netter.

Belki de sana niye böyle işkence ettiğimi açıklamalıyım.

Vielleicht sollte ich Ihnen erklären, warum ich Sie derart quäle.

Daha önce böyle müthiş bir taş mağarası görmemiştim.

Ich habe noch nie eine Kraftsteinhöhle gesehen.

Hiç böyle bir kayıt defteri görmemiştim.

Ich hab noch nie solche Aufzeichnungen gesehen.

Daha önce böyle bulut hiç görmemiştim!

Solche Wolken hab ich noch nie gesehen.

Tamam, daha önce böyle birşey yapmadım.

Ich hab sowas noch nie vorher gemacht!

Daha önce böyle domuzlar görmemiştim.

Habe noch nie solche Schweine gesehen.