Turkish-German translations for büyücü:

Zauberer · Magier · Zauberin · Hexenmeister · other translations

büyücü Zauberer

Bir büyücü için küçük bir adım. Büyücüler içinse büyük bir Ne?

Ein kleiner Schritt für einen Zauberer, ein großer Schritt für

Ben büyücü olacağım.

Ich werde Zauberer.

Ben bir reklamcıyım, büyücü değil.

Ich bin Presseagent, kein Zauberer.

Click to see more example sentences
büyücü Magier

Sen bir sihirbazsın, büyücü değil.

Sie sind Magier, kein Hexenmeister.

Ben sihirbazım, büyücü değil.

Ich bin Magier, kein Zauberer.

Pekâlâ, seni kim gönderdi, Büyücü Marvin mi?

Ok, wer hat dich geschickt Marvin der Magier?

Click to see more example sentences
büyücü Zauberin

Arthur destanında, Morgan güçlü bir büyücüydü, Kral Arthur'un yarı üvey kız kardeşi ve Merlin'in düşmanı.

Im Arthurianmythos, war Morgan eine mächtige Zauberin, König Arthurs Halbschwester und eine Gegnerin von Merlin

Büyük büyücü Fin Raziel'i bulmaya geldim

Ich suche die große Zauberin Fin Raziel.

Morgause'un bir büyücü olduğuna inanıyorum.

Ich glaube Morgause ist eine Zauberin.

Click to see more example sentences
büyücü Hexenmeister

Sen bir sihirbazsın, büyücü değil.

Sie sind Magier, kein Hexenmeister.

Şeytani ruhların ele geçirdiği bir büyücü.

Ein Hexenmeister, von dämonischen Geistern besessen.

Hepsi büyücüler, sihirbazlar veya gizli ilimlerle uğraşan kişiler.

Sie waren alle Hexenmeister, Magier und Okkultismus-Gelehrte.

Click to see more example sentences