büyükannem

Büyükannem Valeria başarılı bir fotoğrafçı oldu.

Meine Großmutter wurde eine erfolgreiche Fotografin.

Büyükannem beni bekliyor ama.

Aber meine Großmutter erwartet mich.

O benim büyükannem akıllım.

Sie ist meine Großmutter.

Ama benim büyükannem yok.

Ich hab aber keine Großmutter.

Büyükanne, herkes ölecek mi?

Obaba, werden wir alle sterben?

Merhaba büyükanne kurbağa.

Hallo, Großmutter Kröte.

Mutlu Noeller, büyükanne.

Frohes Fest, Großmutter.

Eğer büyükannem duysaydı seni

Wenn deine Großmutter dich hört

Büyükannem için ekmek.

Brot für Großmutter.

Büyükannem hala hayattaydı.

Großmutter lebte noch.