Turkish-German translations for büyükelçi:

Botschafter · Botschafterin · other translations

büyükelçi Botschafter

Büyükelçi Kosh'un koruyucu giysisi hasar almış.

Botschafter Koshs Schutzanzug wurde beschädigt.

Tekrar hoş geldiniz, Büyükelçi Spock.

Willkommen zurück, Botschafter Spock.

Sağ olun Sayın Büyükelçi. Aradığınız için.

Danke für den Anruf, Herr Botschafter.

Click to see more example sentences
büyükelçi Botschafterin

İyi geceler, Büyükelçi.

Gute Nacht, Botschafterin.

Sanırım Büyükelçi V'Lar'dan bahsediyorsunuz.

Sie meinen sicher Botschafterin V'Lar.

Tam büyükelçi statüsünde efendim.

Sie hat Botschafterin-Status, Sir.

Click to see more example sentences