büyüyle

Bir büyücü için küçük bir adım. Büyücüler içinse büyük bir Ne?

Ein kleiner Schritt für einen Zauberer, ein großer Schritt für

Seni büyürken gördüm, senin için ağladım, senin için sevindim.

Ich sah dich aufwachsen, weinte für dich, freute mich für dich.

Bunun üzerinde kesinlikle Ökaryotik organizma büyüyor.

Hier drauf wächst definitiv irgendein eukaryontischer Organismus.

Piskoposlar, büyücüler, ayılar, akrobatlar müşterilerimdi.

Bischöfe, Zauberkünstler, Bären, Schlangenmenschen

Büyütülmüş neocortex ürünleri yüksek analitik kaabiliyetleriniz var.

Ihr Neokortex generiert überlegene analytische Fähigkeiten.

Yardımına ihtiyacım var, Büyücü.

Ich brauche deine Hilfe Zauberer.

Ben de hep büyücü olmak istemiştim.

Ich wollte schon immer ein Zauberer sein.

Bir büyü ustası Asgard'a üç Jotun getirebilir.

Ein Zaubermeister konnte drei Jötunn nach Asgaard bringen.

İyi geceler, Büyücü.

Gute Nacht, Zauberer.

Başka seçeneğim yoktu genç büyücü.

Ich hatte keine Wahl, junger Zauberer.