bırakacaklar

Ne zaman bırakacaklar seni?

Wann werden sie dich freilassen?

Onları ne zaman serbest bırakacaklar?

Wann werden sie ihn wieder rauslassen?

Orada, sinir gazının ne kadarını serbest bırakacaklar?

Wieviel Nervengas wird dort freigesetzt werden?

Chien'in ağı konusunda bilgi bırakacaklar.

Informationen für Chiens Netzwerk dalassen.