bırakma

Beni hiç bırakma anne, lütfen.

Bitte verlass mich nie, Mutter.

Beni bir daha bırakma.

Verlass mich nie wieder.

Beni hiç bırakma.

Verlass mich nie.

Sonra da iz bırakmadan ortadan kaybolmuş.

Aber sie ist spurlos verschwunden.

Bir daha bizi bırakma baba.

Verlass uns nie wieder, Dad.

Sen de mi bırakmaya çalışıyorsun?

Versuchen Sie auch aufzuhören?

Ya da bırakmaya çalışıyorsun diyelim.

Oder zumindest versuchen Sie aufzuhören.

Ben de bırakmaya uğraşıyordum.

Habe selbst auch versucht, aufzuhören.

Lütfen hiçbir zaman sakal bırakma.

Bitte, niemals einen Vollbart.

Bay Sulu, aramayı bırakmaya hazırlan.

Mr. Sulu, Abbruch der Suche einleiten.