Turkish-German translations for bağış:

Spende · spenden · Spendenaktion · Spender · Organspende · other translations

bağış Spende

Ya da ufak bir bağış?

Oder eine kleine Spende?

Kimse camiye bağış yapmıyor.

Keiner spendet für Moschee.

İşte, al sana bir bağış.

Da haben Sie eine Spende.

Click to see more example sentences
bağış spenden

Bağış Yapmak için Tıklayın

Für Spenden hier anklicken

Satılmayanları da bağış yapacağız.

Alle Ladenhüter spenden wir.

Escobar milyonlarca dolar bağış yapmaya hazır.

Escobar möchte Millionen Dollar spenden.

Click to see more example sentences
bağış Spendenaktion

Benim de şu sanat bağış olayım var parkta bugün.

Ich habe die Kunst Spendenaktion im Park heute,

Belki de bağış etkinliğinden sağ kurtulmaması gerekiyordu.

Vielleicht sollte er die Spendenaktion nicht überleben.

bağış Spender

Burada mutlu bir bağış var.

Hier ist ein glücklicher Spender.

Bağış sahibi zengin olmak zorunda değil.

Der Spender muss nicht wohlhabend sein.

bağış Organspende

Kardiak ölüm sonrası organ bağışı.

Uh, Organspende nach Herztod.