bağışla

Burada mutlu bir bağış var.

Hier ist ein glücklicher Spender.

Ya da ufak bir bağış?

Oder eine kleine Spende?

Sen bizi bağışla Tanrım.

Lieber Gott, vergib uns.

Sperm bağışı yaptım.

Ich spendete Sperma.

Onları, sonra da bizi bağışla.

Vergib ihnen, dann vergib uns.

Lütfen, onun hayatını bağışla.

Bitte, verschonen Sie ihn.

Bu organ bağış formu sahte.

Dieses Formular ist eine Fälschung.

Lütfen, kardeşimin canını bağışla.

Bitte. Verschont meinen Bruder.

Baba, onu bağışla.

Vater! Verschont ihn.

Lütfen canımı bağışla.

Bitte verschont mich.