bağımlılığı

Kumar bağımlılığı da bir hastalık.

Spielsucht ist eine Krankheit.

Kyle hala şu seks bağımlılığı terapisinde mi?

Ist Kyle immer noch in der Sexsucht Therapy?

Ama bu bağımlılığın, en kötüsü ve en tehlikelisi.

Aber diese Sucht, ist die schlimmste und die gefährlichste.

bağımlılık ya da değil, Bob ve Carol hala dışarıda ve eğer bizi gardımız düşük yakalarlarsa

Co-Abhängigkeit oder nicht, Bob und Carol sind immer noch da draußen und wenn sie uns unvorbereitet erwischen

Evet, Sayın Yargıç, bağımlılık problemim vardı, ama ben asla

Ja, Euer Ehren, ich hatte ein Abhängigkeitsproblem, aber ich habe nie

Ciddi bir kokain bağımlılığı var.

Er hat eine ernste Kokain-Sucht.

Psikolojik değerlendirmede, alkol ve madde bağımlılığı da bildirilmiş.

Durchgefallen. Psychologischer Check: Alkohol und Drogenmissbrauch möglich.

Bu bağımlılık yapıyor.

Das macht süchtig.

Hayır. Kumar bağımlılığı?

Ist er spielsüchtig?

Sen de bağımlılık bağımlısısın.

Und Sie sind ein Sucht-Süchtiger.