Turkish-German translations for bağımsızlık:

Unabhängigkeit · freiheit · other translations

bağımsızlık Unabhängigkeit

Biz bağımsızlık için savaşıyorduk.

Wir kämpften für Unabhängigkeit.

Para bağımsızlık demek.

Geld bedeutet Unabhängigkeit.

Kadın ilgi gösterir, ama onun bağımsızlığı ve kendine yeterliliğini vurgular.

Frau zeigt lebhaftes Interesse, betont aber ihre Unabhängigkeit und Eigenständigkeit.

Click to see more example sentences
bağımsızlık freiheit

Bağımsızlık kadar değerli bir şey yoktur, değil mi?

Nichts ist so wertvoll wie Freiheit, oder?

Dini özerklikle dini bağımsızlık vaadinde bulunuyorlar eğer Tibet, Çin'in siyasi liderliğini kabul ederse.

Sie versprechen regionale Autonomie, Freiheit in der Religionsausübung, wenn Tibet die politische Oberhoheit Chinas anerkennt.

Bağımsızlık ve adalet "Hepimiz için

Freiheit und Recht für uns alle!