Turkish-German translations for başarı:

Erfolg · Leistungen, Leistung · Gelingen · Errungenschaft · Erfolge · Erfolgsquote · other translations

başarı Erfolg

Ters rüzgarlar balık avlamaya çalıştık başarılı olamadık yine ekmekte kesinti yaptık

Gegenwind haben ständig gefischt. Ohne Erfolg. Brotration erneut gekürzt.

Bunlar başarı göstergesi.

Sie symbolisieren Erfolg.

Kim onun başarı veya başarısızlık sorumlu olacak?

Wer wird für den Erfolg oder Misserfolg verantwortlich sein?

Click to see more example sentences
başarı Leistungen, Leistung

Bu olağanüstü bir mühendislik başarısı.

Eine bemerkenswerte, technische Leistung.

En azından, senin başarılarını ben biliyorum.

Dann weiß wenigstens ich von Ihren Leistungen.

Bu küçük bir başarı değil, B'Elanna.

Es war eine unglaubliche Leistung, B'Elanna.

Click to see more example sentences
başarı Gelingen

Ama o başarılı olabilir.

Aber es kann ihm gelingen.

Eğer başarılı olamazsanız Bay Kidd Deneyin, tekrar deneyin Bay Wint.

Gelingt's aufs Erste nicht, Mr. Kidd, so fasse Mut, nur Mut, Mr. Wint.

Plan başarılı olmaya yetecek kadar iyi, O'Neill.

Der Plan ist kühn genug, um zu gelingen, O'Neill.

başarı Errungenschaft

Göreviniz Spy'ın en sansasyonel başarısı olacak:

Ihr Auftrag wird Spys sensationellste Errungenschaft:

Önemli bir deneyimi, başarıyı, ya da yüzleştiğiniz ahlaki bir ikilemi değerlendiriniz.

Nennen Sie eine bedeutsame Erfahrung, Errungenschaft oder ethisches Dilemma, dem Sie sich stellten.

başarı Erfolge

En büyük başarısının yeri, Samaritan'ın.

Den Standort seines größten Erfolges, Samaritan.

başarı Erfolgsquote

İyi bir başarı geçmişi var.

Er hat eine gute Erfolgsquote.