başarılabilir

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Kendini geliştirmek başarılabilir, ama hızlı bir dozla değil.

SeIbsthiIfe ist machbar, aber nicht durch schnelle Lösungen.