başarıydı

Büyük bir başarıydı.

Eine großartige Leistung.

Los Angeles büyük bir başarıydı.

Los Angeles war ein großer Erfolg.

Çok büyük bir başarıydı.

Es war ein Meisterwerk.

Gerçekten bir vasıfsız bir başarıydı.

Es war wirklich absoluter Shit.

Dünya turumuz tam bir başarıydı.

Unsere Welt-Tour war ein großer Erfolg.