Turkish-German translations for başkent:

Hauptstadt · Residenzen, Residenz · other translations

başkent Hauptstadt

KONSTANTİNOPOLİS DOĞU İMPARATORLUĞUNUN BAŞKENTİ

Konstantinopel Hauptstadt des Ostreiches

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti?

Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten?

Bir zamanlar bir ülke vardı başkenti Belgrado olan.

Es war einmal ein Land, dessen Hauptstadt hieß Belgrad.

Git de eyalet başkentlerini öğren sen.

Geh und lern deine Hauptstädte.

Berlin, Charité, başkent

Berlin, Charité, Hauptstadt

Winnipeg, Kanada'nın üçüncü büyük şehri ve Manitoba'nın başkenti.

Winnipeg, drittgrößte Stadt Kanadas und Hauptstadt von Manitoba.

Başkentin tadını çıkar kardeşim.

Genieße die Hauptstadt, Bruder.

Qufu, Lu Krallığının Başkenti.

Qufu, Hauptstadt des Königreiches Lu

Başkenti Tiflis ve eski Sovyetler Birliği üyesi.

Hauptstadt: Tiflis. Früheres Mitglied der Sowjetunion.

Başkenti Prag hani.

Die Hauptstadt, Prag.