başkentlerini

SOVYET BÜYÜKELÇİLİĞİ BAŞKENT WASHINGTON KGB MESKENİ

Sowjetische Botschaft, Washington D.C. Residenz des KGB

New York, Chicago, Başkent.

New York, Chicago, Washington.

SOVYET BÜYÜK ELÇİLİĞİ BAŞKENT WASHINGTON KGB MESKENİ

Sowjetische Botschaft, Washington D.C. KGB Zentrale

Başkente gidecek iki iyi vekile ihtiyacımız var Valance. İki dürüst adam.

Wir brauchen in Capitol City zwei gute Delegierte, Valance, zwei ehrliche Männer.

Baltimore, Philadelphia, ve başkent Washington.

Baltimore, Philadelphia, Washington, D.C.

Başkent için bir kayıt yok.

Keine Berichte für Washington.

Başkent Washington'dan bir federal ajan.

Ein Bundesagent in Washington DC?

KONSTANTİNOPOLİS DOĞU İMPARATORLUĞUNUN BAŞKENTİ

Konstantinopel Hauptstadt des Ostreiches

Androidler ve liberal sempatizanlar bugün başkentin sokaklarında.

Androiden und Sympathisanten zogen heute durch die Straßen.

La Grenouille bu sabah başkente geldi.

La Grenouille flog heute Morgen nach DC.