bakımı

Tıbbi bakıma ihtiyacınız var.

Sie brauchen ärztliche Versorgung.

Bakıma yeni bir standart kazandırdın.

Sie setzen einen neuen Pflegestandard.

Masaj, Kleopatra banyosu, yoksa yüz bakımı mı?

Eine Massage ein Kleopatrabad oder eine Gesichtsbehandlung?

Giriş tüpü bakım nedeniyle kapalı.

Eingangsröhre wegen Wartung gesperrt.

Bakım nedeniyle kapalıyız.

Wegen Wartung geschlossen.

Sanırım bir bakıma ben öldürdüm.

Irgendwie glaub ich, ich erstach ihn.

Dört yıldır bakım yapılmıyor.

Vier Jahre ohne einen Boxenstopp.

Beni sevdi, bir bakıma.

Sie mochte mich irgendwie.

Göz bakımı.": "Göz doktorunun kaygısı.

Sehen": "Belang eines Optikers.

Rutin bakım taraması yapıyordum ve arşivlerimizde tuhaf bir şey buldum.

Bei Routinewartungsarbeiten habe ich etwas Merkwürdiges in unseren Archiven gefunden.