Turkish-German translations for bakan:

Minister · Verteidigungsminister · Finanzminister · Ministerin · Handelsminister · other translations

bakan Ministerin

Belki de bir sonraki sefere sizler Bakan Ahkna'ya budalalıklarında yardımcı olabilirsiniz.

Vielleicht können Sie demnächst Ministerin Ahkna bei ihren Narrheiten assistieren.

Ve sonraki Cadılar Bayramı'na bunu giyip, lezbiyen bakan olarak gidebilirsin.

Und nächstes Halloween trägst du das und gehst als lesbische Ministerin.

Bakan Pierson, Bay Palmer.

Ministerin Pierson, Mr. Palmer.

Bakan Pierson, Everett Barnes, HKM'den.

Ministerin Pierson, Everett Barnes vom CDC.