Turkish-German translations for balistik:

ballistik · other translations

balistik ballistik

Mermi yok, balistik yok.

Keine Kugel, keine Ballistik.

Balistik sonuçlarından bir eşleşme çıktı.

Die Ballistik fand einen Treffer.

Sanırım balistik ve lastik izleri ile başlamalıyız.

Ich beginne mit der Ballistik und dem Reifenabdruck.

Click to see more example sentences