Turkish-German translations for bankacı:

Banker · Bankier · other translations

bankacı Banker

Bir bankacı, bir kart dükkanı sahibi ve bir stripizci ayrı kutularda bulundular.

Ein Investment-Banker, eine Ladenbesitzerin und eine Stripperin werden in Kisten gesperrt

Thomas'ın gizli hesapları Winchester'daki bir bankacı tarafından yönetiliyor.

Thomas Geheimkonten werden von einem Banker in Winchester verwaltet.

Merak etme bankacı.

Keine Sorge, Banker.

Click to see more example sentences
bankacı Bankier

Yatırım uzmanları, bankacılar, politikacılar, entelektüeller için.

Für Finanzmakler, Bankiers, Politiker, Intellektuelle.

Yeni bir yöntem var Kardinal Hazretleri. Floransalı bankacılar tarafından tasarlandı.

Es gibt da eine neue Methode, Kardinal, entwickelt von den Florentiner Bankiers.

Ama senin baban sadece bir bankacı değildi, Tommy.

Aber Ihr Vater war nicht einfach nur ein Bankier, Tommy.

Click to see more example sentences