Turkish-German translations for bant:

Klebeband · Band · Bandbreite · Bänder · other translations

bant Klebeband

Selo bant senin fikrindi değil mi?

Das Klebeband war deine Idee, oder?

Bant ve kağıtlarla dekorasyon yapıyoruz.

Wir dekorieren mit Bastelpapier und Klebeband?

Hem selo bandını hem de kelepçeleri kullandım.

Nehmt sowohl Klebeband als auch Handschellen.

Click to see more example sentences
bant Band

Bant D, Teğmen Mira Romaine beyin elektriksel haritası Bant H, yabancı bir hayat biriminin beyin elektriksel haritası.

Vergleich von Band D, Hirnwellenmuster von Lieutenant Mira Romaine, und Band H, Hirnwellenmuster der fremden Lebenseinheit.

Bak ufaklık, işte bant burada.

Schau, Kleiner, da ist das Band.

Sağlam bir bantla işte.

Irgendeine Art robustes Band.

Click to see more example sentences
bant Bandbreite

Gerçekte ne kadarlık bir bant aralığına ihtiyacımız var?

Wie viel Bandbreite brauchen wir denn wirklich?

Yayılan takyonlar düşük bant genişliğinde.

Emittiere die Tachyonen auf niederer Bandbreite.

bant Bänder

Evet, bant işte.

Ja, für Bänder.