Turkish-German translations for batmış:

versunken · other translations

batmış versunken

Tüylü bir mamut gibi batmıştı.

Er versank wie ein Mammut.

Japon donanması geldi ve bütün korumalarımızı batırdı.

Die japanische Navy kam und versank unsere ganze Eskorte.