Turkish-German translations for baykuş:

Eulen, Eule · Schleiereule · other translations

baykuş Eulen, Eule

Tüm baykuşlar topak çıkartır.

Jede Eule würgt Gewölle hoch.

Baykuşlar da kuş.

Eulen sind Vögel.

P.A. Badmayev, "Baykuş", "Küflü", Tibetli doktor.

P.A. Badmaew, "Faulpelz", "Eule", Doktor der Tibetmedizin

Click to see more example sentences
baykuş Schleiereule

Nesin sen, peçeli baykuş mu?

Bist du eine Schleiereule?

Bu, Avustralya ıslık çalan baykuşu.

Oh, das ist eine Australische Schleiereule.

Evet, peçeli baykuşlar için sabah saatidir.

Ja. Das ist für eine Schleiereule morgens.