Turkish-German translations for beşinci:

fünfte · other translations

beşinci fünfte

Merak etme Beşinci Kardeş.

Keine Sorge, Fünfter Bruder.

Arnie'nin tamirhanesi, beşinci sokağın

Arnies Autowerkstatt. Fünfte Ecke

Beşinci konuğun tiz metalik ısrarını hiçbirimiz göz ardı edemedi.

Keiner konnte das gellende metallische Insistieren des fünften Gastes ignorieren.

Click to see more example sentences