Turkish-German translations for bela:

Ärger · Schwierigkeit · geraten · Patsche · other translations

bela Ärger

Hadi gel bela.

Komm schon, Ärger.

Hayır bela değil.

Nein, keinen Ärger.

Bela istiyorsun?

Willst du Ärger?

Click to see more example sentences
bela Schwierigkeit

Ya da büyük bir belaya bulaşmışlardır.

Oder in großen Schwierigkeiten stecken.

Çocuklar, Leo'nun başı belada!

Jungs, Leo ist in Schwierigkeiten!

Biraz başım belada ve biraz yardıma ihtiyacım var.

Ich bin in Schwierigkeiten geraten und brauche deine Hilfe.

Click to see more example sentences
bela geraten

Biraz başım belada ve biraz yardıma ihtiyacım var.

Ich bin in Schwierigkeiten geraten und brauche deine Hilfe.

Dominic Range Teknoloji'yi satın alırsa başı büyük belaya girer.

Wenn Dominic Range Tech kauft, gerät er in große Schwierigkeiten.

bela Patsche

Bu, bu beladan çıkmamıza yardımcı olabilir.

Das könnte uns aus der Patsche helfen.