Turkish-German translations for belgesel:

Dokumentarfilme, Dokumentarfilm · Dokumentation · dokumentarisch · other translations

belgesel Dokumentarfilme, Dokumentarfilm

O öldükten sonra ben de belgesel çekmezsem onu unutmuş olurum sanıyordum.

Nach seinem Tod, dachte ich, ich vergässe ihn, wenn ich nicht auch Dokumentarfilme machte.

O bir belgesel değil, o bir çizgifilmdi.

Das war kein Dokumentarfilm, sondern ein Cartoon.

Merhaba, benim adım Dana Rosti ve bir belgesel çekiyoruz.

Hi, ich heiße Dana Rosti, und wir drehen einen Dokumentarfilm.

Click to see more example sentences
belgesel Dokumentation

Ben bu konuda bir belgesel izlemiştim.

Ich hab mal eine Dokumentation darüber gesehen.

İyi Dilekler hakkında bir belgesel mi çekiyorsunuz?

Sie machen eine Dokumentation über "Good Cheer?

Sadece gözlem ve belgesel çekimi.

Nur Observation und Dokumentation.

Click to see more example sentences
belgesel dokumentarisch

Çoğunlukla portre ressamlığı fakat belgesel tadında. Onun

Es sind größtenteils Porträts, aber sie sind fast dokumentarisch.