belirlemiş

Sonunda. Bir F.A.A. uydusu, düşmüş bir uçak belirlemiş.

Ein Satellit hat ein abgestürztes Flugzeug lokalisiert.

Casus uydularından biri yerimizi belirlemiş.

Einer ihrer SpionagesateIIiten hat uns IokaIisiert.