Turkish-German translations for bellek:

Speicher · Gedächtnisse, Gedächtnis · Memory · other translations

bellek Speicher

Artırılmış bellek,.. geniş taktik aligoritmalar, genişletilmiş bilgi işleme.

Verbesserte Speicher, umfassende taktische Algorithmen ausbaufähige Datenverarbeitung.

Yani, bellek veya RAM hakkında değil.

Und nicht über Speicher oder RAM.

bellek Gedächtnisse, Gedächtnis

Bende sesinin kaydi var Z ve genetik şifren de bende ama belleğin parçalar halinde.

Ich kenne deine stimmlichen und genetischen Merkmale, aber nur Fragmente deines Gedächtnisses.

İşte modern dünyanın harikası. Fotoğrafik Borg belleği.

Siehe das Wunder der Moderne das photographische Borg-Gedächtnis.

bellek Memory

Birbirimize bellek yongaları ve fiber optikle bağlıyız.

Verbunden sind wir per Memory-Chip und Glasfaserkabel.