Turkish-German translations for belli:

offensichtlich · offenbar · eindeutig · bestimmt · klar · natürlich · unklar · other translations

belli eindeutig

Ama belli ki artık Will Salas'ın kontrolü altında.

Aber sie ist eindeutig unter Will Salas' Kontrolle.

Yüzbaşı Reynolds'ın ölüm sebebi nispeten belli zaten. Ama başka bir şey buldum.

Captain Reynolds Todesursache war relativ eindeutig, aber ich fand etwas anderes.

Belli ki senin için planları var.

Er hat eindeutig Pläne für dich.

Bakın, belli ki ortada bir yanlış anlaşılma var.

Sehen Sie, es gab eindeutig ein Missverständnis.

Açıkça belli ki bu işler istihbaratın hünerinde yapılan şeyler.

Es ist eindeutig die Arbeit eines ausgebildeten Geheimdienstnetzwerkes.

Tifolu Mary de öyle demişti ve belli ki arkadaşları da kabul etmişler.

Das hat Typhoid Mary auch gesagt und eindeutig haben ihr Freunde nachgegeben.

Belli ki burası onun için özel bir yer.

Das ist eindeutig ein besonderer Ort für ihn.

Bu, belli ki bir GPS.

Das ist eindeutig das GPS.

Ortada bir düzen olduğu belli.

Und es gibt eindeutig ein Muster.

Kaza olduğu apaçık belli olan bir şey için.

Für etwas, was eindeutig ein Unfall war.