benziyor

Bu çocuklar bize çok benziyor.

Diese Kinder sind uns sehr ähnlich.

Ama bu Johnny biraz arkadaşın Groppi'ye benziyor. Yarı deli.

Aber dieser Johnnyboy ist ein wenig wie dein Freund Groopy.

Seksi bir İngiliz öğrencisine benzedin.

Sexy, wie ein englischer Schuljunge.

Bu gemiler laboratuvar labirentlerine benziyor.

Diese vermaledeiten Schiffe sind wie Versuchslaborlabyrinthe.

Tıpkı bizimkine benzeyen bir alternatif evren.

Ein alternatives Universum, genau wie unseres.

Gerçekten birbirimize çok benziyoruz, değil mi?

Wir sind einander wirklich sehr ähnlich.

Sen ve ben birbirimize çok benziyoruz.

Wir beide sind uns sehr ähnlich.

İyi bir tavsiyeye benziyor.

Klingt wie ein guter Ratschlag.

Hayır, ama o kadın birine benziyor

Nein, aber sie sah jemandem ähnlich.

Biz birbirimize oldukça benziyoruz, biliyor musun?

Wir sind uns ziemlich ähnlich, wissen Sie.