betimlemelerin

Gerçek bir istatistik mi bu yoksa senin şu açıklayıcı betimlemelerin mi?

Ist das eine tatsächliche Statistik oder eine deiner erläuternden Beschreibungen?

Konuşmaları, mitolojik tarihteki kişilerin ve yerlerin bahsedilmesi, ve öyküsel betimlemeye dayanıyor.

Sie kommunizieren durch Bildersprache, durch Hinweise auf Personen und Orte aus mythisch-historischen Legenden.

Geri dönüşümle ilgili garip bir betimleme.

Ein skurriles Portrait über das Recyclen.