beynini

Bir tümör kesinlikle beyin fonksiyonunu etkileyebilir gerçekçi halüsinasyonlara da sebep olabilir.

Ein Tumor kann definitiv Gehirnfunktionen beeinflussen, auch heftige Halluzinationen auslösen.

Ben delik deşik bir akciğer ya da beyin sarsıntısı falan bekliyordum.

Ich habe eine durchbohrte Lunge oder eine tödliche Gehirnerschütterung erwartet.

Ölen bir beyin, oksijensizlik, halüsinasyonlar.

Ein sterbendes Gehirn, Sauerstoffmangel, Halluzinationen.

Hayır. Ona bir beyin tümörü getirdim.

Nein ich habe ihm einen Gehirntumor gebracht.

Ama zihin kontrlü beyinde hasara neden olabilir.

Nein, aber Gedankenkontrolle kann Hirnschäden verursachen.

Kalıcı bir beyin hasarım yok, değil mi?

Ich habe keinen dauerhaften Hirnschaden, oder?

Evet, sanırım beyin sarsıntısı geçirdim.

Ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung.

Küçük bir beyin tümörü kümesi.

Ein kleines Büschel Hirntumoren.

Beyin sarsıntısı geçirmiş ama iyileşecek.

Eine kräftige Gehirnerschütterung, aber sie überlebt.

Teknik olarak bir beyin-bilgisayar ara yüzü, BBA.

Technisch gesehen eine Hirn-Computer-Schnittstelle, oder HCS.