bilgidir

Artırılmış bellek,.. geniş taktik aligoritmalar, genişletilmiş bilgi işleme.

Verbesserte Speicher, umfassende taktische Algorithmen ausbaufähige Datenverarbeitung.

Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.

Wir brauchen mehr Informationen.

Daha fazla bilgiye ihtiyacım var.

Ich brauche mehr Informationen.

Bu bilgiler için çok teşekkür ederim.

Vielen Dank für diese Information.

Bu bilgiye ihtiyacımız var.

Wir brauchen diese Informationen.

Biliyorum ama yeni bir bilgi geldi.

Ich weiß, aber ich habe neue Informationen.

O dosyalardan bazıları hassas bilgiler içeriyor.

Manche dieser Dateien könnten heikle Informationen enthalten.

Biraz bilgiye ihtiyacım var.

Ich brauche ein paar Informationen.

Bu bilgiyi bize kim verdi?

Wer gab uns diese Information?

O dosyalar çok hassas bilgiler içeriyor.

Diese Akten enthalten heikle Informationen.