Turkish-German translations for bilgisayar:

Computer · PC · other translations

bilgisayar Computer

Bilgisayar, bir porsiyon muzlu pankek.

Computer, ein Stapel Bananenpfannkuchen.

Bir bilgisayar için belki.

Vielleicht für 'nen Computer.

Bilgisayar, Acil Tıbbi Yardım Hologramını sonlandır.

Computer, medizinisches Hologramm für Notfälle deaktivieren.

Click to see more example sentences
bilgisayar PC

Kod kuantum bilgisayarı ile derlendi.

Der wird im Quanten-PC dekomprimiert.

En yakın bilgisayar nerede?

Wo ist der nächste PC?

Bilgisayar tavsiyesi alıyorum, baba.

Ich bekomm PC Nachhilfe, Dad.