Turkish-German translations for binmek:

reiten · fahren · sein · steigen · besteigen · einsteigen · Ausreiten · other translations

binmek reiten

Ben ona binmek istiyorum.

Ich möchte ihn reiten.

Ata binen o.

Sie reitet ihn.

Anlamı "Her şeye Binen" demekmiş.

Er reitet alles nieder. Wie? Vendona:

Click to see more example sentences
binmek fahren

Bisiklete binmek gibi.

Wie Fahrrad fahren.

Hey Allie, dönme dolaba binmek ister misin?

Hey, Allie, wollen wir Riesenrad fahren?

Patrick Dempsey ile çim makinesine binmek istiyorum.

Ich will mit Patrick Dempsey Rasenmäher fahren.

Click to see more example sentences
binmek sein

Binlerce araba olabilir orada.

Da könnten tausende Autos sein.

Bizim evimiz, binlerce ışık yılı uzaklıkta.

Unsere Heimat ist Tausende von Lichtjahren entfernt.

Bu adamlar ne yaptıklarının farkında değil ama binleri farkında!

Die sind iiber ihre Tat unbelusst, aber irgendjemand ist dariiber belusst!

Click to see more example sentences
binmek steigen

Lütfen arabaya binin.

Bitte steigt ein.

Paul havaalanına gidiyor. Evet. Bir uçağa binecek.

Paul fährt zum Flughafen und steigt in ein Flugzeug.

Çabuk olun, binin arabaya.

Schnell, steigt ins Auto.

Click to see more example sentences
binmek besteigen

Yarın sabah özel bir uçağa binip Kira ile birlikte gidecek.

Morgen früh besteigt sie ein Privatflugzeug, mit Kira.

Stromberg Mürettebatı Bir ve İki, denizaltılara binin.

Stromberg-Mannschaften Eins und Zwei, besteigen Sie Ihre U-Boote.

binmek einsteigen

Binmek ister misin Bob?

Willst du einsteigen, Bob?

Crosscut'da bir şerif seni trene binerken görmüş.

Ein Marschall in Crosscut sah dich einsteigen.

binmek Ausreiten

Leydi Marian, benimle at binecek.

Lady Marian wird mit mir ausreiten.