Turkish-German translations for bir de:

außerdem · obendrein · other translations

bir de außerdem

Hem ben de bir robotum;

Außerdem bin ich ein Roboter.

Kate, gerçek bir terapist olduğu kadar sertifikalı bir masaj terapisti de ayrıca.

Kate ist auch zertifizierte Massagetherapeutin und außerdem eine richtige Therapeutin.

Ayrıca, bu hiç de kötü bir fikir değil.

Außerdem ist das keine so furchtbare Idee.

Click to see more example sentences
bir de obendrein

Bir de küstahmış.

Und keck obendrein.