Turkish-German translations for bir zaman:

einst · vor Zeiten · einmal · irgendwann · other translations

bir zaman einst

Bu talihsiz insanlar, her zaman genç bir çift oluyor ve diri diri gömülüyorlar.

Diese unglücklichen Seelen immer ein junges Paar "werden dann lebendig begraben.

Ama her zaman başka bir büyü, bir açık, bir kurban, bir şeyler vardır.

Aber da ist immer ein anderer Zauber, ein Schlupfloch, ein Opfer, irgendwas.

Başka bir zaman, teyze.

Ein anderes Mal Tante.

Click to see more example sentences
bir zaman vor Zeiten

Her şey uzun zaman önce, çok ama çok uzaklardaki bir yatakhanede başladı.

Alles begann vor langer Zeit in einem weit entfernten Wohnheim-Zimmer.

Uzun zaman önce, düşmanımız Gorglar Bufları bir barış görüşmesine davet etti.

Vor langer Zeit luden unsere Feinde, die Gorgs, die Boovs zu einem Friedensgipfel ein.

Hayır ben de çok uzun zaman önce yazdığım bir şeyi okuyordum.

Nein, ich habe nur Etwas gelesen, das ich vor langer Zeit geschrieben habe.

Click to see more example sentences
bir zaman einmal

Bir kez hırsız, her zaman hırsız.

Einmal ein Dieb, Immer ein Dieb.

Yani, bir düzenbaz her zaman düzenbazdır.

Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger.

Bir bağımlı her zaman bağımlıdır.

Einmal süchtig, immer süchtig.

Click to see more example sentences
bir zaman irgendwann

Bu yıl, gelecek yıl, bir zaman, asla.

Dieses Jahr, nächstes Jahr, irgendwann, nie!