bitene

Her şey bugün bitiyor

Heute ist Alles vorbei

Bu hikâyenin nasıl biteceğini biliyorum.

Ich weiß, wie diese Geschichte endet.

Bizim kavgamız burada bitiyor.

Unsere Fehde endet hier.

O zaman yarın, herşey bitmiş olurdu.

Dann wäre morgen alles vorbei.

Ne kadar zaman kaybettik? Bitti.

Wie viel Zeit haben wir verloren?

Burada işimiz bitti mi?

Sind wir hier fertig?

Ziyaret saati bitti.

Besuchszeit ist vorbei.

Artık burada işimiz bitti.

Wir sind hier fertig.

Her şey bitene kadar.

Bis alles vorbei ist.

O zaman buradaki işim bitti.

Dann ist meine Arbeit hier erledigt.