Turkish-German translations for bitirme:

beenden · other translations

bitirme beenden

Bu işi bitirmeye.

Wir beenden das.

Pislik herif cinayet sayacı işini bitirmeye çalışıyor!

Das Arschloch versucht den Mordcountdown zu beenden.