boşaltın

Bütün birimler alanı boşaltın.

Alle Einheiten, räumt diesen Bereich.

Tüm personel, boşaltın!

Alle Mitarbeiter, evakuieren!

Tüm personeli boşaltın.

Alles Personal evakuieren.

Beyler ceplerinizi boşaltın.

Gentlemen, Ihre Hosentaschen.

Bu acil bir durumdur, lütfen odayı boşaltın.

Dies ist ein Notfall, bitte evakuieren Sie den Raum.

Haydi hepiniz, ceplerinizi boşaltın.

Los, Taschen ausleeren. Ihr alle.

Barış Muhafızları, tapınağı boşaltın!

Peacekeeper, räumt den Tempel.

Tekrar ediyorum: Derhâl hapishaneyi boşaltın.

Ich wiederhole, umgehend das Gefängnis evakuieren.

Tüm bölgeyi boşaltın.

Den Bereich räumen.

Bütün seyirciler yarış çizgisini boşaltın.

Alle Zuschauer bitte die Startlinie räumen.